Kursy i szkolenia

Szkolenia z zakresu spawalnictwa

Gazowe spawanie blach metoda - 311

Gazowe spawanie rur metoda - 311

Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi spoinami pachwinowymi metoda MMA - 111

Spawanie blach spoinami czołowymi metoda MMA-111

Spawanie rur spoinami czołowymi metoda MMA-111

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda MAG - 135

Spawanie blach spoinami czołowymi metoda MAG-135

Spawanie rur spoinami czołowymi metoda MAG-135

Spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metoda MIG - 131

Spawanie blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metoda MIG-131

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG-141 /1 lub 8

Spawanie blach spoinami czołowymi metoda TIG-141/1 lub 8

Spawanie rur spoinami czołowymi metoda TIG-141/1 lub 8

Spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG-141

Spawanie blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG-141

Spawanie miedzi spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG-141

Spawanie blach z miedzi i spoinami czołowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG-141

Spawanie drutem proszkowym stali niestopowych metoda MAG-136

BHP

1. BHP szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

2. BHP szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

3. BHP szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

4. BHP szkolenie okresowe pracodawców

5. BHP szkolenie okresowe dla grup technicznych w zakładzie

Szkolenia z grupy nauki zawodu

Operator tokarek sterowanych numerycznie CNC

Operator frezarek sterowanych numerycznie CNC

Centra obróbcze CNC

Operator tokarek sterowanych manualnie

Operator frezarek sterowanych manualnie

Szkolenia z grupy urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych

Obsługa dźwignic / wciągniki , wciągarki , suwnice/

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych z obsługą

Obsługa żurawi

Konserwator urządzeń j.w.

Szkolenia z grupy urządzeń podlegających Urzędowi Regulacji Energetyki

Eksploatacja , konserwacja , montaż urządzeń elektrycznych /urządzenia , sieci , instalacje przetwarzające i przesyłające i zużywające energię elektryczną/Grupa G-1

Eksploatacja , konserwacja energetycznych /urzadzenia wytwarzające , przetwarzające i przesyłające ciepło/Grupa G-2

Eksploatacja urządzeń gazowych /urządzenia wytwarzające , przetwarzające i przesyłające magazynujące paliwa gazowe/Grupa G-3
Skontaktuj się z nami po więcej informacji